Styrelsemöte 6

Published by Webmaster on

Hej sektionen!
Ja, ni gissade rätt, det är dags för styrelsemöte igen! Mötet äger rum den 13/11 kl 17 DK, och som vanligt ses vi i Sektionsrummet i Nymble. Alla sektionsmedlemmar är välkomna att närvara! Dagordning och andra möteshandlingar finnes under fliken “Styrelsemöten” i menyn.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts