Styrelsemöte 5

Published by Webmaster on

Hej allihopa! Hoppas tentaperioden har varit skonsam. På onsdag, den 30 oktober kl 17 DK, möts styrelsen igen i styrelserummet i Nymble, för terminens femte styrelsemöte! På agendan står bl.a. intern styrelseekonomi och diskussion om vilka projekt styrelsemedlemmarna vill jobba med under verksamhetsåret. Som vanligt har sektionsmedlemmar närvarorätt. Välkomna!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts