Styrelsemöte 4

Published by Webmaster on

Onsdagen den 25:e september är det dags igen för styrelsemöte nummer 4, kl 17 DK i sektionsrummet i Nymble. Alla sektionsmedlemmar är välkomna att närvara!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts