Styrelsemöte 3

Published by Webmaster on

Varför pausa när man väl har kommit igång? Vi kör på igen onsdagen den 18:e september, i styrelserummet i Nymble kl 17 DK med styrelsemöte nummer tre! Som vanligt är alla sektionsmedlemmar välkomna.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts