Styrelsemöte 2

Published by Webmaster on

Nästa vecka den 4/9 kör vi igång igen för styrelsemöte nummer två! Plats: styrelserummet Nymble. Tid: 17 DK. Som vanligt får alla sektionsmedlemmar närvara vid mötet. Denna gång kommer vi diskutera bl.a. budget och hemsidan. Varmt välkomna!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts