Styrelsemöte 12

Published by Webmaster on

Så snart som på tisdag samlas W-styrelsen för ett möte, det tolfte i ordningen. Mötet hålls i Sektionsrummet 17:30 och alla medlemmar är välkomna att ta del av mötet om man anmäler sig i förväg. Möteshandlingana, vilka bland annat innehåller viktiga beslut inför kommande Sektionsmöte, finns att hämta här!

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts