Sektionsmöte 2

Published by Webmaster on

Hej alla glada W:are! 

Nu är hösten verkligen här och för att överleva fram tills dagarna börjar bli längre igen och livslusten återvänder kommer SM2 “Thanksmeeting” äga rum, den 20/11. 
Handlingar som ska diskuteras på mötet kommer mejlas ut senast 4 dagar innan mötet (fredag 15/11). Bland annat kommer mötet innefatta val av SOS, Fanbärare samt Presidiet för Mottagingen 2020. Sista dagen att skicka in motioner är 12/11.

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts