Styrelsemöte 10

Published by Webmaster on

English below
I och med att beslutet om revideringen av sektionens arbetsbeskrivning aldrig hann tas vid det senaste tillfället kommer ytterligare ett styrelsemöte hållas kommande tisdag. Dagordningen och den preliminära revideringen av arbetsordningen finns här och du får gärna kontakta någon i styrelsen om du vill besöka oss i Nya Sammanträdesrummet!

Since the decision regarding the revision of the chapter’s job description never got to be made at the last occasion, another board meeting is to be held this tuesday already.The agenda and the preliminary revision can be read here and you are free to contact someone in the board if you want to visit us in Nya Sammanträdesrummet!

Categories: Nyheter

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts