W-styrelsen backar studentmanifestet

Published by Webmaster on

English below

På Kårfullmäktige igår torsdag ansåg majoriteten att THS inte ska ta ställning gällande Studentmanifestet för ett ekologiskt uppvaknande, då detta ansågs för politiskt.

På programmet för Energi och Miljö med relaterade masterprogram genomsyrar klimatförändringarna hela utbildningen och vårt framtida arbete.
För oss i W-styrelsen är det därför självklart att som organisation stötta ett initiativ likt Studentmanifestet. Som sektion inom THS är vi partipolitiskt obundna men får ta ställning i politiskt laddade frågor som t.ex. byggande av studentbostäder eller i detta fall klimatet, vår tids största ödesfråga. Vi vill att våra framtida arbetsgivare tar sitt ansvar och arbetar effektivt och målmedvetet med att minska sin miljöpåverkan.

Det är givetvis helt frivilligt om du vill skriva på, men om du vill det kan du göra det här! Hör gärna av dig om du har några tankar kring ämnet – vi vill väldigt gärna höra andras syn på saken!
Till manifestet: https://studentmanifestet.se/index.php

The W board supports the student manifesto

At the Student’s Union Council yesterday (Thursday), the majority thought that THS should not take a stand concerning the Student Manifesto for a wakeup call on the environment, as it was considered too political.

At the programme of Energy and Environment and related master programs, climate change is a central issue in the education and our future work.
To us in the W-board it is therefore important as an organization to support an initiative like the Student Manifesto. As a THS chapter we are not affiliated with any political party but allowed to take a stand in political issues, such as development of student apartments or in this case climate change, the main issue of our age. We want our future employers to take their responsibility and work effectively and purposefully to decrease their environmental impact.

Of course, it is completely voluntarily if you want to sign, but if you do you can do it here! Furthermore, please come back to us if you have any thoughts on the matter – we would love to hear your opinions!
To the manifesto: https://studentmanifestet.se/index.php?lang=EN

Categories: Nyheter

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts