Miljödagen

Published by Webmaster on

För att lyfta olika miljöfrågor arrangerar Sveriges Ingenjörer varje år Miljödagen med ett särskilt tema. Förbundet identifierar i sitt miljöpolitiska program fyra viktiga områden: Friskt vatten, Hållbar mobilitet, Smarta elnät och Rena varor.

Miljödagen 2018 äger rum i Stockholm på eftermiddagen den 15 februari 2018. Temat är hållbara städer.

Enligt FN bor uppemot 70 procent av världens befolkning i städer, och stadsbefolkningens livsstilar påverkar på så sätt vår planet i mycket hög grad. Städers förmåga att hantera hållbarhetsutmaningar blir alltså allt viktigare och möjligheterna och kraften att driva förändring och innovation utgår i allt högre grad just från städer och regioner.

Under Miljödagen kommer följande frågor att diskuteras

 • Vilka miljöfrågor kommer dominera valet 2018?
 • På vilket sätt kan smart bostadsbyggande bidra till minskat bilberoende och klimatavtryck?
 • Vilka är digitaliseringens effekter på mobiliteten i staden?
 • Tekniken finns, varför går inte omställningen fortare och vilka politiska beslut krävs?
 • Antalet elbilar ökar snabbt, vilket ställer nya krav. Hur kommer det att påverka stadens energiförsörjning?

På Miljödagen delas även Miljöpriset ut.

Eventet webbsänds för de som inte kan närvara.

Datum och tid:
15 februari 2018 kl 13.00 (registrering från kl 12.30) till 16.30. Därefter mingel till kl. 19.00.
Plats:
Kungliga Tekniska Högskolan, Nya Matsalen i kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm.

Deltagare

Ibrahim Baylan, energiminister (S)
PM Nilsson, Politisk chefredaktör Dagens Industri
Catarina Nauclér, forskningschef Fortum Sverige
Charlotta Szczepanowski, Hållbarhetschef Riksbyggen
Jonas Åkerman, forskare KTH
Emma Berginger, Kommunalråd (MP) Lund
Wendla Thorstensson, Kommunalråd (C) Lekeberg
Ulrika Lindstrand, Ordförande Sveriges Ingenjörer

Moderator för Miljödagen: Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Programpunkter

 • Inledningsanförande – Svante Axelsson
 • Energilösningar för en stad i förändring – Ibrahim Baylan
 • Energilösningar för den smarta hållbara staden – Catarina Nauclér
 • Så bygger vi framtiden – Charlotta Szczepanowski
 • Digitaliseringens effekter på mobiliteten i staden – Jonas Åkerman
 • Debatt: Så ställer vi om städerna
 • Utdelning av Miljöpriset från Swedbank Robur-Sveriges Ingenjörers miljöfondAnmälan hittas här!
Categories: Karriär

Fontstorlek / Font size
Färgkontraster / Colour contrasts