Näringslivsgruppen

Näringslivsgruppen (NLG) ansvarar för sektionens interna och externa informationsflöde. Den har också till uppgift att marknadsföra medlemmarnas utbildning och ansvarar för sektionens kontakter med näringslivet och sponsorer.

NLG:s ordförande är styrelseledamot i sektionen för Energi & Miljö samt sitter i THS-närlingslivsråd.

Medlemmar
Nämndens ordförande, vice ordförande och sektionens webmaster väljs av sektionsmötet.
Förutom de tre förtroendevalda består NLG av sektionsmedlemmar som är intresserade av att arbeta med näringslivsfrågor. Dessa delas in i två grupper, aktiv; är med och utformar och ansvarar för projekt, stöd; Arbetar på projekt utan ansvarsroll.
Vill du bli aktiv, har frågor om vår verksamhet eller vill ge feedback, kontakta oss så berättar vi mer. Vi brinner för NLG.

 

Ordförande för NLG 2018/2019: Erik Östling
nlg@w-sektionen.se

 

Vice Ordförande: Ingeborg Myhrum Sletmoen
vice-nlg@w-sektionen.se
 

 

Näringslivsfoldern