Styrdokument

Aktuella styrdokument

Stadgar (.docx) (.pdf)

Reglemente (.docx) (.pdf)

Arbetsbeskrivning (.docx)(.pdf)

PM: Grafisk Profil (.docx) (.pdf)

PM: Arbetsordning (.doc)(.pdf)

PM: Gråttboken (.docx) (.pdf)

PM: Representation (.docx)(.pdf)

PM: CLW (.docx)(.pdf)

PM: Alkohol (.docx)(.pdf)

PM: Hållbar alkoholnorm (.docx) (.pdf)

PM: Inkluderande sektionsaktiviteter (.docx) (.pdf)

PM: Publicering av information på svenska och engelska (.docx) (.pdf)

PM: Subventionering av Åre-ansvarigas biljetter (.docx) (.pdf)

Excellence-stipendiumet, underlag (.pdf) (.docx)

Verlksamhetsplan 2018/2019: docx.

Budget 2018/2019: xlsx.

JML-plan 2018/2019: pdf. docx.

Equality and diversity plan 2018/2019: pdf. docx.

Proposition om regler för sektionens Facebook-kommunikation (.docx)(.pdf)