Styrelsemöten

Protokoll styrelsemöte 1, 2016-08-05 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 2, 2016-08-31 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 3, 2016-09-24 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 4, 2016-10-04 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 5, 2016-10-12 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 6, 2016-11-01 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 7, 2016-11-07 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 8, 2016-12-01 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 9, 2016-12-13 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 10, 2017-01-17 (.pdf)(.docx)

Äskan stresshanteringsevent: (.pdf)(.docx)
Ritning Gråttan: (.pdf)

Protokoll styrelsemöte 11, 2017-02-08 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 12, 2017-03-01 (.pdf)(.docx)

Verksamhetsplan 17-18: (.pdf)(.docx)
Budget 17-18: (.xlsx)
Revidering reglemente: (.pdf)(.docx)
Revidering stadgar: (.pdf)(.doc)
Äskan till balen: (.pdf)
CLW-styrning: (.pdf)
Proposition om regler till sektionens Facebooksida: (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 13, 2017-04-05 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 14, 2017-04-25 (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 15, 2017-05-15 (.pdf)(.docx)

Motion om revidering i VP 17/18: (.pdf)(.docx)
Motion om sektionens ekonomi: (.pdf)(.docx)

Protokoll styrelsemöte 16, 2017-05-16 (.pdf)(.docx)