Styrelsemöten

Styrelsemöte 1, 11/8-2018
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: docx. pdf.

Styrelsemöte 2, 11/9-2018
Dagordning: pdf. docx.
Proposition verksamhetsplan 18/19: pdf.
Budgetproposition 18/19: xlsx.
Protokoll: pdf. docx.

Styrelsemöte 3, 24/9-2018
Dagordning: docx. pdf.
Proposition budget 18/19: xlsx.
Proposition för revidering av budget: docx.
Proposition verksamhetsplan 18/19: docx.
Proposition för revidering av verksamhetsplan: docx.
Proposition om Bonsai: docx.
Proposition om PM, Grafisk profil: docx.
Protokoll: docx. pdf.

Styrelsemöte 4, 9/10-2018
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.

För dokument från förra läsårets styrelsemöten se här.