SM 6

Föredragningslista SM6: (.docx)(.pdf)

Protokoll SM6: (.docx)(.pdf)

Motion om sektionens ekonomi: (.docx)(.pdf)

Motion om revidering i Verksamhetsplan 17/18: (.docx)(.pdf)