SM 5

Föredragningslista SM5: (.docx)(.pdf)

Protokoll SM 5: (.docx)(.pdf)

Revidering stadgar: (.doc)(.pdf)

Revidering Budget 16/17: (.xlsx)

Utvärdering av JML-plan: (.docx)(.pdf)

Nulägesanalys av Jämlikhetsläget 16/17: (.docx)(.pdf)