SM 4

Föredragningslista SM4: (.docx)(.pdf)

Protokoll SM4: (.docx)(.pdf)

Revisors yrkande om ansvarsbefrielse 15/16: (.docx)(.pdf)

Verksamhetsberättelse 15/16: (.docx)(.pdf)

Budget 17/18: (.xlsx)

Verksamhetsplan 17/18: (.docx)(.pdf)

Proposition om regler för sektionens Facebook-kommunikation: (.docx)(.pdf)

Revidering reglemente: (.docx)(.pdf)

Revidering stadgar: (.doc)(.pdf)