Sektionsmöte 1

Föredragningslista SM1: (.pdf)

Protokoll SM1: (.docx) (.pdf)

Revidering av verksamhetsplan 2017/2018: (.docx) (.pdf)

Revidering av budget 2017/2018: (.xlsx)

Jämlikhetsplan 2017/2018: (.docx) (.pdf)