Sektionsmöte 5

Sektionsmöte 5 äger rum i E32 på torsdag 12/4 12:15-13:00

Möteshandlingar:

Föredragningslista_SM5
Budget-17_18-4_proposition_SM5
Proposition_RevideringBudget1718_SM5
Proposition_RevideringReglemente_SM5