Sektionsmöte 4

Föredragningslista (.pdf) (.docx)

Proposition om revidering av stadgar: (.pdf) (.docx)

Proposition om revidering av reglemente: (.pdf) (.docx)

Verksamhetsberättelse år 16/17: (.pdf) (.docx)

PM för subventionering av Åreansvarigas biljetter: (.pdf) (.docx)

Revisionsberättelse år 16/17: (.pdf) (.docx)

Protokoll: (.pdf) (.docx)