Förtroendevaldsmöten

Förtroendevaldsmöte 1 2018-09-24
Dagordning: pdf. docx.
Protokoll: pdf. docx.
Budgetproposition 18/19: xlsx.
Proposition verksamhetsplan: pdf.

För dokument från förra läsårets möten se här.