Styrelsemöte 12

Styrelsen ska ha sitt 12:e möte på tisdag den 17e april 15:15. Möteshandlingar finns nedan. Sektionsmedlemmar är väldigt välkomna att delta på styrelsens möten! Bara säg till någon i styrelsen, eller maila styrelsen@w-sektionen.se

Dagordning styrelsemöte 12
PM-för-publicering-av-info-på-svenska-och-engelska