Nulägesrapport från jämlikhetsnämnden

Hej!

Jämlikhetsnämnden har nu slutfört sin nulägesrapport över jämlikhetsläget på sektionen, denna hittar ni här: (.docx) (.pdf)

De har även gjort en utvärdering över uppföljningen av jml-planen för läsåret 2017/2018, denna hittar ni här: (.docx) (.pdf)