Styrelsemöte 13

Hej! Imorgon, 5/4 kl 17 kommer styrelsemöte 13 att hållas. Här kan ni läsa dagordningen för mötet och ett PM om CLW som kommer att beslutas om på mötet.

Dagordning: (.pdf)(.docx)
PM CLW: (.pdf)(.docx)