Styrelsemöte 12

Hej! På onsdag den 1/3 från kl 18.00 kommer styrelsen ha styrelsemöte nummer 12. Här kommer alla dokument som kommer gås igenom på mötet:

Dagordningen: (.docx)(.pdf)
Budget 17/18: (.xlsx)
CLW ekonomistyrning: (.pdf) (.docx)(.pdf)
Proposition om regler till fb-gruppen: (.docx)(.pdf)
Revidering reglemente: (.docx)(.pdf)
Revidering stadgar: (.doc)(.pdf)
Verksamhetsplan 17/18: (.docx)(.pdf)
Äskan balen: (.pdf)