Sök eller nominera någon till talman!

Hej! Nu finns möjlighet att söka posten som talman, en väldigt rolig och lärorik grej! Nedan hittar ni information från Walberedningen:

Det börjar närma sig skolårets första SM och därmed ska en talman utses som kommer att hålla i mötena!
Se postbeskrivning nedan.

Vill ni söka eller nominera någon kommer detta att kunna ske via google formuläret nedan eller via vår mail valberedningen@w-sektionen.se. Posten kommer att tillsättas på nästa styrelsemöte, vilket innebär att SÖKSTOPP är söndagen den 24/9 kl. 23.59.
Har ni några frågor är det bara att maila oss!

_____________________________________________

Postbeskrivning av Talman (Och Vice Talman)

Vad säger reglementet?

Agerar mötesordförande på sektionens sektionsmöten och har rätt att öppna dessa möten.

Vad innebär det i praktiken?

Som talman leder man de sektionsmöten som hålls under verksamhetsåret, vilket innefattar 4 ordinarie SM samt eventuella extra-SM. Att leda ett SM innebär att man ansvarar för att dagordningen och formalia följs, att alla som vill får komma till tals samt formulerar de beslut och val som ska tas/göras.

Sök eller nominera någon här!