Möteshandlingar för sektionsmöte 2

Hej! Den 27:e november är det dags för andra sektionsmötet! Då ska presidiet, fanbärare och vice fanbärare väljas. Det går fortfarande att söka dessa poster! Sök eller nominera någon till presidiet här och nominera någon till fanbärare/vice fanbärare här! Dessutom ska beslut om ansvarsfrihet tas för förra läsårets styrelse (se bifogad verksamhetsberättelse).

Här hittar ni handlingarna för mötet!

Föredragningslista: (.pdf)

Postbeskrivning fanbärare och vice fanbärare: (.pdf)

Postbeskrivning presidiet: (.pdf)

Verksamhetsberättelse 2016/2017: (.pdf) (.docx)