Extrainsatt sektionsmöte

Hej alla! :)

Fredagen den 8:e december klockan 12.15 kommer ett extrainsatt sektionsmöte att hållas! Detta för att välja näringslivsansvarig och planeringsansvarig till presidiet.

Plats meddelas inom kort!

Här hittar ni föredragningslista till mötet: (.pdf)

Varmt välkomna!