Beslut gällande datorsalars och publika studentytors öppettider

Hej! Här kommer viktig information!

Tillgången till vissa av skolans datorsalar samt publika studentytor kommer att att begränsas till att endast vara öppna helgfria vardagar 07.00-20.00, samt stängda över sommaren.

Enligt beslutet framgår att Fylke, V-salar, D-huset samt Q (XQ32) kommer att fortsätta vara öppet dygnet runt/året runt. De datorsalar med begränsad tillgänglighet är Maskin, Bergs, E-huset, Q (XX23, XQ25), RB33, samt Lantmäteri.

Beslutet är fattat för att öka tryggheten på Campus och verkställs 2017-12-01. De studentytor som är angränsande till datasalar som är öppna dygnet runt kommer också vara öppna dygnet runt. Övriga studentytor kommer att vara stängda helg- och nattetid. Kontinuerlig kommunikation förs mellan THS och KTH Centralt för att få detta att fungera så bra som möjligt och beslutet kan revideras om studenter upplever stora problem eller hinder. Vid frågor, funderingar eller klagomål, maila PAS (pas@w-sektionen.se) eller SNO (sno@w-sektionen).

Beslutet kan ni läsa här!