Sektionsmöte 2

Sektionen för Energi och Miljö hälsar alla medlemmar varmt välkomna till verksamhetsårets andra sektionsmöte. Mötet äger rum i Konsum den 24:e november klockan 15:15. Kallelsen finns att läsa  här.

Glöm ej att söka till presidenter(!) om ni är intresserade av att vara ansvariga för mottagningen år 2012.Det finns fem olika poster att söka till och man måste skicka in sin nominering senast den 23/11 2011 till mottagningen@w-sektionen.se.