Välkommen!

Välkommen till Sektionen för Energi och Miljö!

Sektionen för Energi och Miljö är en del av Tekniska Högskolan Studentkår (THS) och företräder alla som studerar vid civilingenjörsprogrammet Energi och Miljö på KTH.

Sektionens syfte är att värna om studenternas bästa genom att bedriva utbildningsbevakning, näringslivsaktiviteter, kontaktskapande verksamhet och bara se till att studietiden blir så bra som möjligt i största allmänhet.


Welcome to the official website for the Energy and Environment Chapter at KTH!

The chapter for Energy and Environment is part of KTH’s Student Union (THS) and represents all students studying engineering and environment at KTH. The chapter works to safeguard students’ best interests by monitoring educational standards, organizing activities to promote contact-building and highlight career opportunities, or generally ensuring that student experiences are positive.

This website mainly functions as a database for official documents, so if you want stay up to date with all the different activities held by the chapter we recommend following our Facebook page, which can be seen on the right-panel of this website.

English below I takt med att nätterna blir längre och sommaren lider mot sitt slut kommer vi allt närmre ett nytt läsår på W. Är du nyantagen till vår sektion? Då väntar dessutom vår mottagning: Ett antal veckor fylld till bredden med aktiviteter, sittningar samt hundratals möjligheter att lära känna nya människor och KTHs studentliv! […]

Läs mer

Hej! På onsdag 9e maj 17:15 har styrelsen sitt 13e möte! Mötet kommer vara i sektionsrummet i Nymble (mitt emot trappen upp till kårbokhandeln på nedervåningen) och vi kommer bland annat välja Åre-ansvariga 18/19! Dagordning och möteshandlingar finns här:   Dagordning: (.pdf) Förlag till proposition: (.pdf) (.docx)

Läs mer

Hej! Jämlikhetsnämnden har nu slutfört sin nulägesrapport över jämlikhetsläget på sektionen, denna hittar ni här: (.docx) (.pdf) De har även gjort en utvärdering över uppföljningen av jml-planen för läsåret 2017/2018, denna hittar ni här: (.docx) (.pdf)

Läs mer

Hej! På onsdag, den 2:a maj klockan 17 AK i Gråttan, är det dags för det sjätte sektionsmötet. Nedan hittar ni alla handlingar. Hoppas vi ses där! Föredragningslista: (.docx) (.pdf) PM om hållbar alkoholnorm: (.docx) (.pdf) PM om inkluderande sektionsaktiviteter: (.docx) (.pdf) PM om publicering av info på svenska och engelska: (.docx) (.pdf) Proposition revidering av stadgar, […]

Läs mer

Styrelsen ska ha sitt 12:e möte på tisdag den 17e april 15:15. Möteshandlingar finns nedan. Sektionsmedlemmar är väldigt välkomna att delta på styrelsens möten! Bara säg till någon i styrelsen, eller maila styrelsen@w-sektionen.se Dagordning styrelsemöte 12 PM-för-publicering-av-info-på-svenska-och-engelska

Läs mer